Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης σήμερα η εκδήλωση με θέμα «Η  ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ως ιατρική, ηθική και κοινωνική πρόκληση» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με εισηγητές ειδικούς επιστήμονες, θεολόγους και εκπροσώπους της Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πραγματοποιείται εκδήλωση με θέμα «Η  ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ως ιατρική, ηθική και κοινωνική πρόκληση» σήμερα  Δευτέρα 15 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς» στο Ηράκλειο.

Την εκδήλωση οργανώνουν τα στελέχη του Προγράμματος Βιοηθικής και η σειρά διαλέξεων «∆αρβινικές ∆ευτέρες – Τµήµα Βιολογίας» του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και συντονιστής θα είναι ο Λευτέρης Ζούρος, Οµότιµος Καθηγητής Παν/µίου Κρήτης, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, μέλος του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», Υπεύθυνος της σειράς διαλέξεων «∆αρβινικές ∆ευτέρες».

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Έναρξη – Χαιρετισµοί-Εισηγήσεις

-Ανδρέας Καραµπίνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, διευθυντής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ωνάσειο Νοσοκοµείο, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ), Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Τέλος ζωής στην εντατική: Βιοηθικοί και νοµικοί προβληµατισµοί

-Ευάγγελος Μάλλιος, ∆ιδάκτωρ Νοµικής, Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Μέλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»

Ευθανασία: Νοµικές ρυθµίσεις και συνταγµατικές προκλήσεις

Ιωάννης Λίλης, ∆ιδάκτωρ Θεολογίας, Λέκτορας ∆ογµατικής και Συµβολικής Θεολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Κρήτης, Πρόεδρος Παγκρήτιου Συνδέσµου Θεολόγων

Οι σύγχρονες χριστιανικές οµολογίες

απέναντι στην πρόκληση της ευθανασίας

Σταυρούλα Τσινόρεµα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,

∆ιευθύντρια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»,

Μέλος Εθνικής Επιτροπής ∆εοντολογίας Κλινικών Μελετών (ΕΟΦ)

Ευθανασία: Τα ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα

∆ιάλειµµα (8.30 - 8.45 µµ)

Συζήτηση (9.00 – 10.00 µµ)