Την Παρασκευή 19 Μαΐου

Συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Μαλών του δήμου Ιεράπετρας στο Γραφείο της Τ.Κ. στις 19/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1) Άρδευση .

2) Ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πανταζή Αργύρη προς τους υδρονομείς .

3) Αίτηση των:α)Ρουκουνάκη Εμμανουήλ, β)Ρουκουνάκη Γεώργιο, γ)Πλευράκη Εμμανουήλ για τη τοποθέτηση νέου κολεκτέρ άρδευσης στη θέση «Ξυπόλητου».

4) Αίτηση των:α)Τσακιράκη Γεώργιο και β) Παντουβάκη Κων/νο για την τοποθέτηση κολεκτέρ άρδευσης στη θέση «Πλατιά Μυρτιά» .

5) Αίτηση των:α)Πλευράκη Εμμανουήλ για την μεταφορά υδρομέτρου από την θέση «Πατέλα» στη θέση «Κοντοπού» υπάγεται στην περιοχή «Ρετικού»

6) Αίτηση της Πλευράκης Μαρίας με θέμα : «Εξεύρεσης λύσης στα προβλήματα του χωριού».