Με δεδομένη την οικονομική ύφεση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας, ο τομέας του Ιατρικού Τουρισμού δείχνει να ενισχύεται σημαντικά και να εξυπηρετεί ελλείψεις στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών αλλά και στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία σε κάποιες χώρες εισάγονται σε λίστες αναμονής ή είναι ακόμη και ανέφικτο να εξυπηρετηθούν.

Ο Ιατρικός Τουρισμός όπως και ο Τουρισμός αποτελούν ‘εθνικά προϊόντα’ τα οποία προσδιορίζονται στρατηγικά από την εκάστοτε χώρα. Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, η αποσπασματική και ανέλεγκτη εξωστρέφεια, σε κάθε περίπτωση, καθίσταται αναποτελεσματική εάν δεν πλαισιώνεται από μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια προσέγγισης και διασύνδεσης με τις αγορές-στόχους.

Ταυτόχρονα, οι παράμετροι της διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, η εξειδίκευση και ανάδειξη των ‘κέντρων αριστείας’ στις υπηρεσίες υγείας αλλά και η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των αλλοδαπών ασθενών, τίθενται ως βασικοί παράγοντες επιτυχίας στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Τον τελευταίο χρόνο, η διαμόρφωση των προϋποθέσεων στήριξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού μέσα από τα επονομαζόμενα clusters είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα μιας και η εγχώρια αγορά στερείται επαρκών δικτύων συνεργασιών τόσο μεταξύ ομοειδών παρόχων (οδοντιατρικών υπηρεσιών/ κέντρων αιμοκάθαρσης/ κέντρων υπηρεσιών εξωσωματικής/ διαγνωστικών κέντρων κ.λπ.) αλλά και αυτών με τουριστικές, μεταφορικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά και με τους κατάλληλους facilitators του εξωτερικού. 

Παράλληλα, το ζήτημα της διασφάλισης συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας ως προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών φαίνεται να υποβαθμίζεται παρότι η καθημερινότητα στις υπηρεσίες υγείας πλήττεται από την έλλειψη πόρων και την επαρκή διαχείριση των υποδομών. Ακόμη και αν αυτή αφορά κυρίως τους δημόσιους παρόχους, η συνολική εικόνα του ‘προϊόντος υγείας’ της Ελλάδας μαστίζεται λόγω υψηλών δεικτών σε ό,τι αφορά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, την ελλειμματική συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων και την ασυνέχεια στη φροντίδα των ασθενών.

Η ανάπτυξη των διεθνών προτύπων πιστοποίησης για τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης είναι πλέον διεθνής επιταγή διότι τα πρότυπα λειτουργούν ως αναγνώριση – ‘’εισιτήριο’’ σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά υψηλών προδιαγραφών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Την επιλογή εφαρμογής διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης έχουν κάνει ήδη σημαντικοί ιδιωτικοί υγειονομικοί οργανισμοί τα τελευταία 5 χρόνια και δυνάμει της εμπειρίας αυτής, άνοιξαν το δρόμο για ευρείες συνεργασίες με διεθνείς εταιρικούς πελάτες και επαφές με διεθνείς ασθενείς. 

Η “Temos Hellas” εκπροσωπεί τον Γερμανικό Οργανισμό “Temos International” στην Ελλάδα και Κύπρο, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά όντας ο  μοναδικός παγκοσμίως εξειδικευμένος στην Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού. Το δίκτυο των πιστοποιημένων φορέων υγείας του Οργανισμού, εκτείνεται σε περισσότερες από 15 χώρες ανά τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, πιστοποιώντας σημαντικό αριθμό από τους μεγαλύτερους παρόχους ιδιωτικής υγείας τα τελευταία χρόνια και ιδρυτικό μέλος του πρώτου Συμβουλίου Ιατρικού Τουρισμού, της ΕΛΙΤΟΥΡ, που εκπροσωπεί την Ελλάδα και στο διεθνές όργανο Global Health Travel Council, έχει συνδράμει στην προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού και της εξωστρέφειας του ελληνικού τομέα Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης οφείλει να είναι εθνική υπόθεση και να διεισδύσει έτσι στα παγκόσμια κανάλια υγείας και τουρισμού, ταυτόχρονα με το κύρος ενός στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης σε εύρος στο οποίο οι πάροχοι στην Ελλάδα μπορούν επαρκώς και αξιόπιστα να υποστηρίξουν.

Το Σάββατο 20 Μαΐου στο Ηράκλειο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να παραθέσουν τις σημερινές συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτού του τομέα που αφορά τον τουριστικό κλάδο αλλά και τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας, στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το ΠΟΤΑΜΙ με θέμα: “Ιατρικός Τουρισμός: πρόκληση για ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Κρήτης”.

*H Αγγελική Κατσάπη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος του Φορέα Πιστοποιήσεων και Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG (SATB) S.A. και Διευθύντρια της TEMOS HELLAS Ltd.