Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Χανίων  ανακοινώνει  ότι από 1η Ιουνίου 2017 καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.

 

Οι  τρίτεκνοι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ (Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD) από 1/6/2017  καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης).δηλαδή, όσοι παίρνουν το ΚΕΑ και όσοι θα κάνουν νέα αίτηση του ΚΕΑ θα είναι δικαιούχοι και του ΤΕΒΑ.

 Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο αιτών/ η αιτούσα να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή, που είναι διαθέσιμη στη φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ.

Όλες οι οικογένειες , που είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για να δηλωθεί η ένταξη τους στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει  απευθείας από τον δικαιούχο με δήλωση στο αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα του ΚΕΑ: keaprogram.gr/pubnr/Account/Login.

Στην φόρμα συμπληρώνετε όπου:  α) Κωδικός Σύμπραξης: 57  β)Σύμπραξη: Π. ΚΡΗΤΗΣ  γ) Κωδικός Εταίρου: 6721  δ) Εταίρος: ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ε) Σημείο Διανομής: ΚΓ, ακολούθως συμπληρώνετε  το Username, το Email σας, το κινητό σας, και το ονοματεπώνυμο σας.