Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας προσκαλεί το κοινό σε τακτική συνεδρίαση, στις 22 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο.

Τα θέματα είναι:

1) Απολογισμός του έτους 2016 και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016
2) Ψήφιση Διάθεση πιστώσεων
3) Την ολοκλήρωση τοποθέτησης σημάτων ΚΟΚ εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας.
4) Τροποποίηση της απόφασης 12ης /2017 για τον καθορισμό χώρου υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στη χερσαία Ζώνη Λιμένος
5) Ορισμός θέσεων δραστηριοποίησης ημερόπλοιων για την νήσο Χρυσή.