Ο Αντιπεριφερειάρχης  Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης και η Πρ/νη Εφορείας Αρχ/των  Χανίων κα Παπαδοπούλου Ελένη με τους συνεργάτες της επισκέφθηκαν σήμερα το έργο που πραγματοποιείται στον Εμπρόσνερο Δ. Αποκορώνου « Αποκατάσταση Πύργου Αληδάκη».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000,00 € το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Φορέας υλοποίησης, Προϊσταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Την εποπτεία και την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών έχει ο Δ. Αποκορώνου και η Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρώτο στάδιο της προγραμματικής σύμβασης υλοποιήθηκε. Με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου δόθηκε παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι 25-5-2019, για την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Αρχαιολογίας.