Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρες 10.00-16.00, θα πραγματοποιηθεί, στο αμφιθέατρο Γ2.2 στην Πολυτεχνειούπολη, ημερίδα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) με θέμα “Εσωτερικός Έλεγχος & Νέες Τεχνολογίες”. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Θα καλυφθούν διάφορα θέματα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Κινδύνων, την Κανονιστική Συμμόρφωση, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Ρόλο των Νέων Τεχνολογιών. 

Οι ομιλητές θα είναι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και υψηλόβαθμα στελέχη από γνωστές εταιρείες. 
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Απαραίτητη είναι η υποβολή αίτησης συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη σε αυτή την ιστοσελίδα

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Στους κατόχους πιστοποιήσεων θα δοθούν 6 CPEs.

Δείτε το πρόγραμμα