Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού λιμενικού ταμείου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο με θέμα: «Ορισμός θέσεων και ωραρίου δραστηριοποίησης ημερόπλοιων για την νήσο Χρυσή».