Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.  

Αρχικά τα μέλη του Συλλόγου εξέλεξαν την εφορευτική Επιτροπή (Μανόλης Βασιλάκης, Κλειώ Παπαφραγκάκη, Γρηγόρης Σηφάκης), η οποία προχώρησε στη διενέργεια των πρώτων αρχαιρεσιών του Συλλόγου.  

Το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:  Άννα  Παπαχρονάκη
Αντιπρόεδρος: Μαριλού Δασενάκη
Γενικός Γραμματέας:  Κωνσταντίνος Σηφάκης
Ταμίας:  Μιχάλης Αγριόγιαννος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:  Ρένα Βεργάκη

Ελεγκτική Επιτροπή:  Γιώργος Μαυρογιάννης, Γιώργος Καμπιτάκης, Κώστας Βαρβεράκης

Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 και στην αρχική διοικούσα επιτροπή συμμετείχαν οι Άννα Παπαχρονάκη, Μανόλης Βασιλάκης, Κώστας Βαρβεράκης, Γιώργος Τσαγκαράκης και Κική Φανιουδάκη.