Ανακοίνωση με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εξεδωσε η δημοτική κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση "η δημοτική κίνηση θεωρεί ότι:

1.  Η οποιαδήποτε απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των ακτών, έναντι ανταλλάγματος, πρέπει να έχει ως αφετηρία της, την προστασία του κοινόχρηστου χώρου, του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και του δικαιώματος του κάθε πολίτη για ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον αιγιαλό και στην χρήση της ακτής.

2.  Οι παραλίες που αποδίδονται για κοινή χρήση δεν πρέπει να είναι μόνο εκείνες που παραμένουν ελεύθερες έπειτα από τις δημοπρασίες ή τις απευθείας παραχωρήσεις. Οι παραλίες αυτές σαφώς και αφορούν πολίτες που δεν επιθυμούν την χρήση των παραχωρούμενων τμημάτων  και τις υπηρεσίες των ποικίλων επιχειρηματικών δράσεων που απευθύνονται, έναντι αμοιβής, προς τους λουόμενους. Πρέπει να είναι επιλεγμένες και να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που τίθενται για  τις εκμισθούμενες. Πρέπει να εξασφαλίζεται  ότι και για τις παραλίες αυτές, το εύρος του αιγιαλού να είναι μεγαλύτερο των τριων μέτρων. Δε μπορεί να χαρακτηρίζονται ως παραλίες κοινής χρήσης, βραχώδεις και απόκρημνες ακτές ή ακτές που ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

 3.  Οι μισθωμένες παραλίες αλλά κυρίως εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως ελεύθερες και αποδίδονται από το Δήμο σε κοινή χρήση πρέπει να τίθενται σε γνώση των δημοτών και των επισκεπτών. Η δημοτική αρχή οφείλει, με κάθε τρόπο, να δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία. Με ειδικές πινακίδες σήμανσης αλλά και ανάρτηση των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έτσι θα αποφεύγονται πιθανές αυθαίρετες καταπατήσεις και λογής άλλες δράσεις, θα πληροφορείται και προστατεύεται ο δημότης και ο επισκέπτης της περιοχής.

4.  Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους μισθωτές από τη σχετική νομοθεσία και τις συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να ελέγχεται με επιμέλεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τον έλεγχο των αποστάσεων και την πυκνότητα ομπρελών/ξαπλωστρών, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρούμε αναγκαίο η δημοτική αρχή να αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο μέσων εξυπηρέτησης ΑμεΑ στις ακτές όλων των δημοτικών ενοτήτων.

5.  Η δημοτική κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” είναι κάθετα αντίθετη με την εκμίσθωση παραλιών για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Αντιλαμβάνεται την παραλία ως ένα κοινόχρηστο χώρο ήπιας αξιοποίησης, κολύμβησης και άθλησης και όχι ως χώρο 24ωρης εντατικής καταπόνησης ανθρώπων και περιβάλλοντος. Η μετατροπή των παραλιών σε προαύλια ταβέρνας και μπαρ δε συνάδουν με την αντίληψη αυτήν. Αντίθετα νοθεύουν την ως τώρα εικόνα της ήρεμης ελκυστικής ελληνικής ακτής που αποτελεί σπουδαία κληρονομιά της τουριστικής μας παράδοσης και αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού τουρισμού.

6.  Θεωρούμε πως η Δημοτική Αρχή οφείλει με κάθε τρόπο να προστατεύσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της παραλίας και την απρόσκοπτη χρήση του από τους πολίτες".