Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων για τις Δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” (Καν. 1234/ΕΚ/2007).

Ενημερώνουμε τους μελισσοκόμους της Π.Ε. Χανίων ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων δέχονται αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” (Καν. 1234/ΕΚ/2007).

Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις. 

Όσον αφορά την πρώτη δράση 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Φωτοαντίγραφο του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη Δράση 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας 2017» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι τουλάχιστον 110 μελισσιών οι οποίοι έχουν ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 5000 ευρώ. (εξαίρεση αποτελούν οι μελισσοκόμοι- νέοι αγρότες που δεν είχαν παλαιό αγροτικό εισόδημα.. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφο του Ε1 και του Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.  

γ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου-αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει υποχρεωτικά στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 24-05-2017 έως 14-06-2017.

!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ !!!!!

Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης και το γραφείο μελισσοκομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-261563, 2810-261046 και στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής Χανίων στα τηλέφωνα 28213-46562 και 28213-46544 υπεύθυνοι Γουλεάκης Παναγιώτης–Παπαδάκης Κωνσταντίνος.