Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο έναρξης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Πέμπτη 18-5-17 στα γραφεία της υπηρεσίας (Ζαμπελίου 34) όπου παρευρέθησαν οι αρμόδιοι Γεωπόνοι των Δήμων Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, ο ανάδοχος του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για το τρέχον έτος και οι επόπτες Δημόσιας Υγείας με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Κατά τη συζήτηση που έγινε με στόχο τον ορθότερο προγραμματισμό για την αποτελεσματική υλοποίηση των ψεκασμών σε όλες τις περιοχές, έγινε επισήμανση των χώρων, όπου υπάρχουν εστίες στάσιμων νερών και ακολούθησαν προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος  με τεχνικές παρεμβάσεις, όπως τον καθαρισμό ρεμάτων από βλάστηση και στερεά απορρίμματα για ευκολότερη πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμών. 


Ιδιαίτερης σημασίας είναι η καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων από τους Προέδρους των συμβουλίων τοπικών Κοινοτήτων, που θα υποδείξουν τις εστίες λιμναζόντων νερών της περιοχής τους στο αντίστοιχο συνεργείο ψεκασμών μέχρι τους Γεωπόνους κάθε Δήμου όπου αναφέρονται τυχόν προβλήματα και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου της Π.Ε. Ρεθύμνης.  
Επειδή αναμένεται έντονα θερμό θέρος, εκτός από τα ειδικά συνεργεία ψεκασμών οι πολίτες θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα αποφυγής ανάπτυξης των κουνουπιών στον ιδιωτικό τους χώρο προκειμένου να προστατεύονται άμεσα με μείωση της  έκθεσης σε τσιμπήματα αυτών των εντόμων, τα οποία  είναι γνωστό ότι αποτελούν πιθανούς φορείς μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, όπως είναι η νόσος από τον ιό του  Δυτικού Νείλου, η ελονοσία κ.ά.