Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προσλήψεις 12 ατόμων, δέκα (10) ΤΕ Νοσηλευτικής και δυο (2) ΔΕ Νοσηλευτικής, μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού από τη προκήρυξη 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, αναμένονται:

  • Μια (1) θέση ΠΕ Νοσηλευτικής από την προκήρυξη 4Κ/2015

  • Εννέα (9) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής από την προκήρυξη 7Κ/2016

Οι προσλήψεις αυτές ενισχύουν το νοσηλευτικό προσωπικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.