Σεμινάριο «Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών»

Νέο σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android εφαρμογών” διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για  όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό για Android με χρήση της Java ή θέλουν να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και σύγχρονες τεχνικές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη γλώσσα προγραμματισμού Java και να κατασκευάζουν τις δικές τους Android εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης (πληροφορίες: www.androidseminar.com)

Μέρος Α’ - Java Programming - προπαρασκευαστικό για το Android Development (15 ωρών). Θεματικές ενότητες:
·       Γνωριμία Eclipse και NetBeans
·       Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
·       Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 1-3
·       Γραφικό περιβάλλον

Μέρος Β’ - Android Development (15 ωρών). Θεματικές ενότητες:
·       Γνωριμία με το Android Studio
·       Γνωριμία με Android SDK και Android Development Tools
·       Ανατομία και κύκλος ζωης εφαρμογών Android
·       Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android
·       Intents και Activity
·       Broadcast Receivers
·       Εικόνα, ήχος
·       Μενου εφαρμογών
·       Content Providers
·       Sensors
·       Fragments
·       Γνωριμία με τα Services
·       Γνωριμία με τα Widgets
·       Δημοσίευση εφαρμογών Android στο Market

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου και την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζομένων είναι απαραίτητη η χρήση του προσωπικού τους υπολογιστή.

Παλαιότερα laptops και τα περισσότερα tablets δεν ενδείκνυνται για προγραμματισμό σε android. καθώς οι προδιαγραφές υλικού είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Από 29/05 έως 17/06 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο - 18:00 – 21:15

Κόστος σεμιναρίου: 140 ευρώ*

*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: Σε ανέργους, σε ομαδικές εγγραφές άνω των τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής, τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου
*Οι εκπτώσεις δεν παρέχονται αθροιστικά.
*Παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
 
Χώρος υλοποίησης: Ίκάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός.

Εισηγητής: Νικόλαος Καλλιγιάννης, απόφοιτος του Mητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Manchester με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών με Οικονομικά και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών από το Πανεπιστήμιο του Salford. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης στόλου και τον προγραμματισμό σε πλατφόρμες smart-phone Microsoft και Android.

Πληροφορίες και αιτήσεις: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης - Μαίρη Βενιχάκη [email protected], Τηλ: 2810-302736 και 2810-302730 Fax:2810-227189. e-mail: [email protected] web: www.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes