Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή παροχής νερού στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου στις 26, 27 και 28 Μαΐου (Παρασκευή 26, Σάββατο 27, Κυριακή 28). 

Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε.).
Η διακοπή παροχής νερού είναι η τελευταία, αφού οι εργασίες συντήρησης θα ολοκληρωθούν τη Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές της περιοχής για την κατανόηση κατά την διάρκεια των εργασιών, οι οποίες όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.