Από Δευτέρα η λειτουργία του

Το Κ.Ε.Π. του ∆.∆. Θερίσου θα παραμείνει κλειστό έως και αύριο, 26/5/2017, ενώ από τη ∆ευτέρα 29/5/2017 θα λειτουργεί στο νέο κτίριο του ∆ήμου στο Βαμβακόπουλο, Λεωφ. Καζαντζάκη 82.