Πρώτη Περιφερειακή συνάντηση φορέων στη Περιφέρεια για τον «Οδικό χάρτη ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές»

Η Περιφέρεια Κρήτης οργάνωσε την πρώτη περιφερειακή συνάντηση των φορέων  (1st Stakeholder Group) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές».

Το έργο επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Στο έργο συμμετέχουν επτά εταίροι με συντονίστρια την Κύπρο (Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου) και οι: Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα), Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), E-institute (Σλοβενία), Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), Περιφέρεια Βενετό (Ιταλία).

Στην πρώτη συνάντηση των περιφερειακών φορέων (1st Stakeholder Group) που πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νίκου Ραπτάκη, παρουσιάστηκε το πλαίσιο του έργου Road-CSR, οι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ, από τα στελέχη της Περιφέρειας: Δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Χρυσή Δασκαλάκη, Δρ. Κατερίνα Βλασάκη (συντονίστρια του έργου), κα Θάλεια Ρουκουνάκη (οικονομική υπεύθυνη του έργου) και κα Κατερίνα Ρουσάκη (υπεύθυνη υλοποίησης του έργου). Με παρουσιάσεις για την υφιστάμενη κατάσταση της ΕΚΕ στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης  συμμετείχαν η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το Δίκτυο Πράξη. Ακολούθησε συζήτηση των φορέων και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε θέματα ΕΚΕ.