Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι τα μαθήματα δωρεάν εκμάθησης, ασφαλούς κολύμβησης "Εις μνήμην Θεοδώρου Εμμ. Σταθάκη" θα ξεκινήσουν στις 26 Ιουνίου 2017 και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου από την 1η Ιουνίου έως τις 20 Ιουνίου.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

1) Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο που θα αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και έχει λάβει πλήρη εμβολιασμό.

2) Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται κατά την εγγραφή)

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το Γονέα (παρέχεται κατά την εγγραφή).

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ζητούνται γυμναστές για τα μαθήματα εκμάθησης ασφαλούς κολύμβησης

Στο πλαίσιο της έναρξης δωρεάν μαθημάτων ασφαλούς εκμάθησης κολύμβησης "Εις μνήμην Θεοδώρου Εμμ. Σταθάκη", ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι ζητά γυμναστές για να πραγματοποιήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι γυμναστές καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τηλέφωνο: 2822 3 40200 (Γραμματεία Δημαρχείου Κισσάμου).