Την Παρασκευή 2 Ιουνίου

Συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την  Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

Ανάπλαση παραλιακών μετώπων οικισμών Σισίου και Παραλίας Μιλάτου, Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου, Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 40072/12-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλαμαύκας Δήμου Ιεράπετρας» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιεράπετρας, στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4426πε/31-1-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Βελτίωση κατά τμήματα οδού Παπαγιαννάδες – Αρμένοι» με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, στο Δήμο Σητείας ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3485πε/2-2-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ξενοδοχείο κλασικού τύπου 3 αστέρων δυναμικότητας 161 κλινών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ HOTEL» στη θέση Βουκολέ Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων» ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3986/16/2-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Εγκατάσταση αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων στην οδό Ρ της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου με φορέα έργου την εταιρία «V AND L WASTE MANAGEMENT ΙΚΕ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 694/9-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 106531/26-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.