Μια σημαντική ενημερωτική ημερίδα με θέμα το νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ελαιοτριβείων, και ειδικότερα την εφαρμογή της ΚΥΑ 127402/1487/Φ.15/2016 που αφορά την εφαρμογή των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στους ελαιώνες οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοτριβείων Λέσβου την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Στόχος της ημερίδας ήταν η επίσημη ενημέρωση των ελαιουργών για το νομικό πλαίσιο και τα προβλήματα για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε επίπεδο ελαιουργείου και τις αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν.

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι ελαιουργοί της Λέσβου (πάνω από 50), υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Λέσβου για το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Στ. Ζαφείρης. Ο ειδικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Γ. Μπακάλης ανέλυσε την ΚΥΑ και έδωσε έμφαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα από τα οποία μπορούν να επιδοτηθούν επενδύσεις για την διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείου. 

Ο κ. Κων. Χαρτζουλάκης ήταν προσκεκλημένος ομιλητής, μια και από το 2004, μετά από πειράματα 5 χρόνων στο Ινστιτούτο, έχει τεκμηριώσει την δυνατότητα ελεγχόμενης εφαρμογής των ΥΑΕ στους ελαιώνες. Στην εισήγησή του αναφέρθηκε και στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα στην ΚΎΑ, όπως η εξειδίκευση των δενδροκομικών καλλιεργειών που μπορεί να εφαρμοσθούν τα ΥΑΕ, η δυνατότητα αύξησης της ετήσιας ποσότητας εφαρμογής στο στρέμμα ανά έτος ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους και την μείωση των απαιτούμενων αναλύσεων που προβλέπονται για την παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους. 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Ηλ. Πολυχνιάτης, χημικός και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, δήλωσε την βούληση των ελαιουργών να εφαρμόσουν την ΚΥΑ, πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν που διευκολύνουν αλλά και μειώνουν το κόστος εφαρμογής των ΥΑΕ στους ελαιώνες και ζήτησε να μετατεθεί η εφαρμογή της για την επόμενη περίοδο, ώστε να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται (μελέτες, αναλύσεις, κλπ). Ο κ. Ζαφείρης δήλωσε ότι το υπουργείο Βιομηχανίας θεωρεί ότι η ελεγχόμενη εφαρμογή των ΥΑΕ στους ελαιώνες είναι συμβατή με την κυκλική οικονομία και αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους ελαιουργούς σε όλη τη χώρα προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές στη ΚΥΑ ώστε να εφαρμοσθεί από τους ελαιουργούς από το 2018.