Μείωση 1,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010, έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούνιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2011, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010, παρουσίασε αύξηση 14,3%, έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010, σημείωσε αύξηση 8,8%, έναντι αύξησης 4,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2011 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2011, σημείωσε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010, παρουσίασε αύξηση 7,8%, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.