Στα δύο απο τα τέσσερα φράγματα η πληρότητα σε νερό είναι 100%

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών, αγροτών, επιχειρηματιών της Κρήτης, ο Οργανισμός εκδίδει σε τακτά διαστήματα αναλυτική κατάσταση σχετικά με τις εισροές νερού και τη πληρότητα των 4 ταμιευτήρων που διαχειρίζεται.

Η πληρότητα των ταμιευτήρων για τους οποίους ο Ο.Α.Κ. ΑΕ έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και διαχείρισης σήμερα Τετάρτη 31 Μαΐου σύμφωνα με τις μετρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων παρουσιάζεται στον πίνακα.