Στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση μελετών που σχετίζονται με τη παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Διαπιστώνοντας την ανάγκη να υπάρξει σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα, λόγω της πολυπλοκότητας των έργων που αφορούν στην παραγωγή του και της απαίτησης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκρότησε 10μελή επιτροπή που θα αναλάβει εφεξής την αξιολόγηση Μελετών Περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική αδειοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη χρυσού.

Η εν λόγω επιτροπή θα εισηγείται στον υπουργό προς υπογραφή α) Σχέδιο θετικής Γνωμοδότησης ή Αρνητικής Απόφασης Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και β) Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης ή Μη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, στις αρχές Ιουλίου 2011 ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ενέκρινε την υλοποίηση επένδυσης ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή χρυσού, αργύρου και άλλων μετάλλων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές ιδιωτικές επενδύσεις που σχεδιάζονται τα τελευταία χρόνια και η οποία παρέμενε παγωμένη λόγω αντιδράσεων από μερίδα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.