Οι πρωτοποριακές-ηλεκτρονικές καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια Κρήτης στην Δ/νση Μεταφορών θα συμβάλουν να γίνουν πράξη σε Εθνικό επίπεδο, είπε η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη σε συνάντηση της σήμερα στην Αθήνα με τον Περιφερειάρχη

Το ενδιαφέρον αλλά και τα συγχαρητήρια της στην Περιφέρεια Κρήτης για την καινοτομία και τις πρωτοπόρες καλές πρακτικές που εφαρμόζει στη Διεύθυνση Μεταφορών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, εξέφρασε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη σε συνάντηση τους σήμερα στο Υπουργείο στην Αθήνα όπου και έγινε παρουσίαση της ηλεκτρονικής καινοτομίας και των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών της Περιφέρειας Κρήτης. 

Μάλιστα η κ. Γεροβασίλη  είπε ,ότι ,θα συμβάλει οι πρωτοποριακές-καινοτόμες πρακτικές της Περιφέρειας Κρήτης να εφαρμοστούν σε Εθνικό επίπεδο, να αποτελέσουν χρήσιμο εφόδιο για διεθνείς συνεργασίες, λέγοντας χαρακτηρίστηκα, ότι «το στρατηγικό πλάνο της Περιφέρειας  Κρήτης, έρχεται σε απόλυτη σύμπνοια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσον αφορά το μεγάλο κομμάτι που λέγεται αλλαγή της εικόνας του κράτους και των υπηρεσιών τους απέναντι στο πολίτη.»

Στη διάρκεια της συνάντησης του Περιφερειάρχη με την Υπουργό -παρουσία του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Νίκου Ραπτάκη, του εντεταλμένου συμβούλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Κώτσογλου,-έγινε η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας εστιάζοντας στις καλές πρακτικές στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μάλιστα το παράδειγμα της Διεύθυνση Μεταφορών ως καλή Ευρωπαϊκή πρακτική παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 9ο συνέδριο ποιότητας στο δημόσιο τομέα στην Μάλτα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της.


Κάθε δράση και σχεδιασμός μας, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αναφέρεται στις αξίες: της εξυπηρέτησης του πολίτη, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε αναφορά στους 4 άξονες-προτεραιότητες της Περιφέρειας που είναι:

Α. η λειτουργία ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος

Β. η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου της υπηρεσίας

Γ. η τυποποίηση και βελτίωση όλων των διαδικασιών

Δ. η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η Υπουργός στο τέλος της συνάντησης αφού έδωσε τα συγχαρητήρια της στον Περιφερειάρχη, αναγνωρίζοντας το πρωτοποριακό έργο της Περιφέρειας, των υπηρεσιών της, δήλωσε:

«Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και με στελέχη της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, μας παρουσιάστηκε μια πρωτοποριακή, μια καινοτόμα δουλειά η οποία δημιουργήθηκε με πραγματική αυτοθυσία από εργαζομένους, αφού πολλοί εξ αυτών δεν απασχολούνται με μόνιμες σχέσεις εργασίας και η οποία με μεγάλο κόπο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης. Συμφωνήσαμε εδώ, σήμερα, ότι αυτή η πολύ καλή πρακτική που έχει παραχθεί στον τόπο μας, οφείλει το Υπουργείο όχι μόνο να την αναγνωρίσει αλλά να διαδραματίσει το διευκολυντικό παράγοντα για να διαδοθεί και στις άλλες Περιφέρειες της Ελλάδος. Παράλληλα, αυτή η πιλοτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό εφόδιο για τις διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσουμε όσον αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Από τη σημερινή συνάντηση προκύπτει ότι το στρατηγικό πλάνο της Περιφέρειας Κρήτης, έρχεται σε απόλυτη σύμπνοια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσον αφορά το μεγάλο κομμάτι που λέγεται αλλαγή της εικόνας του κράτους και των υπηρεσιών τους απέναντι στο πολίτη.»