Το CLEAN αναμένεται να βελτιώσει τις πολιτικές χαμηλού άνθρακα και να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα

Το έργο CLEAN «Τεχνολογίες και ανοικτή καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα» έχει αρχίσει επίσημα. Εννέα περιφέρειες της ΕΕ ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν μια κοινή πρόκληση: πώς μπορούν να επιτύχουν τους ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων στις περιφέρειές τους.

Το έργο θα συμβάλει στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για πιο έξυπνες και ενεργειακά πιο αποδοτικές Περιφέρειες, θα βελτιώσει τις πολιτικές χαμηλού άνθρακα στις συμμετέχουσες περιοχές και θα αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον. Το έργο CLEAN θα λάβει οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βοηθά τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν καλύτερες δημόσιες πολιτικές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής λύσεων μεταξύ των περιφερειών.

Το έργο είναι πενταετούς διάρκειας (2017-2022) με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατ. €.

Το έργο CLEAN θα μελετήσει τη σχέση μεταξύ των λύσεων χαμηλού άνθρακα, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των ΤΠΕ «carbon tech» και των τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία, καθώς και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξει θετικά η ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εφαρμογή της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ERNACT (Ιρλανδία) και στο εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου συμμετέχουν επίσης:

[*]       - Fomento de San Sebastian
[*]       - Δήμος Lasi
[*]       - Γραφείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νάπολης
[*]       - Συνεργασία Les 7 Vents

[*]       Σλοβενία - Αναπτυξιακό Γραφείο Περιφέρειας  Savinjska

[*]       - Περιφερειακό Συμβούλιο North Karelia
[*]       - Περιφέρεια Κρήτης
[*]       - Ένωση Τοπικών Αρχών Vasternorrland