Υπενθυμίζουμε στους παραγωγούς που υποβάλλουν  την  Αίτηση τους για την Ενιαία  Ενίσχυση του 2017 , μέσω των ΚΥΔ, ότι  μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω πιστοποιημένα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στον Ν. Χανίων, πού  γίνεται Υποδοχή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης , ή και Αιτήσεων Μεταβίβασης 2017  δεν αποτελεί πιστοποιημένο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων. 

Οι  παραγωγοί που τυχόν απευθύνονται  σε αυτά τα σημεία ή σε  άλλον φορέα πλην των παραπάνω Πιστοποιημένων , πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν και την ευθύνη για το αποτέλεσμα της αίτησής τους , η οποία πραγματοποιείται μέσω  της online εφαρμογής  του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε, υπηρεσία που είναι δωρεάν διαθέσιμη  σε όλους τους παραγωγούς.