Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθη μια εποικοδομητική συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκτενής ήταν η αναφορά και στα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τον Δήμο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο θέμα της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ), καθώς ο κ. Μαρινάκης έχει και την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης). 
Συζητήθηκαν  επίσης πλευρές της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

Ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις διατάξεις για τις ΔΕΥΑ που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, με τις οποίες αναθεωρείται το πλαίσιο λειτουργίας τους που θεσπίστηκε πριν από 37 χρόνια. Οι διατάξεις που δρομολογούνται θα επιλύσουν σημαντικά προβλήματα των ΔΕΥΑ και θα αντιστοιχήσουν το έργο τους με τις σύγχρονες ανάγκες. 

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ενημέρωσε τον Δήμαρχο Ρεθύμνης για τις  ενέργειες του υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της λειτουργίας των Δήμων, αλλά και για τα προγράμματα υποστήριξης  στους τομείς της διενέργειας μελετών, αναθέσεων και παρακολούθησης έργων.