Τι καταγγέλει το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από το 2008, το ΤΕΕ/ΤΔΚ προσπαθεί να εντοπίσει τα προβλήματα λειτουργίας των τότε Πολεοδομιών του Νομού μας και νυν Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων, τις αιτίες που τα δημιουργούν και να προτείνει λύσεις για αυτά.

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, τόσο στο τρόπο λειτουργίας της ΥΔΟΜ, όσο και στην πολεοδομική νομοθεσία που εφαρμόζει.

Ωστόσο, ελάχιστα από τα προβλήματα που υπήρχαν περιορίστηκαν , ενώ ταυτόχρονα πολλά ακόμα εμφανίστηκαν.
Η όποια αναπτυξιακή προσπάθεια στα πλαίσια του νομού περνά μέσα από τις διαδικασίες της ΥΔΟΜ, είτε αυτό έχει να κάνει με ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, είτε με ξενοδοχειακές μονάδες, είτε με βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες, είτε με βεβαιώσεις χρήσεων γης για επιχειρήσεις και βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων. Ταυτόχρονα, η ΥΔΟΜ παίζει το ρόλο του Τεχνικού Υποθηκοφυλακείου του νομού και η σπουδαιότητα των εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της αναδεικνύεται καθημερινά.
Για να μπορεί να ανταπεξέλθει η ΥΔΟΜ στους ρόλους που περιγράψαμε παραπάνω θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας της, που έχουν να κάνουν με:

  • Τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην έκδοση διοικητικών πράξεων.
  • Το πάγωμα των Γ.Π.Σ., των πράξεων εφαρμογής, της οριοθέτησης οικισμών, κ.λ.π.
  • Την οργάνωση και διαχείριση του αρχείου της υπηρεσίας.

Ο προσδιορισμός της πηγής των προβλημάτων είναι αναπόφευκτη ανάγκη.
Καταρχήν, παρά τη λειτουργική συνένωση των δύο πολεοδομιών που έγινε το φθινόπωρο του 2014, η ανεπαρκής στελέχωση της Υπηρεσίας (σταδιακή αποψίλωσή της λόγω συνταξιοδοτήσεων, μεταθέσεων ή μετακινήσεων) αποτέλεσε την κύρια αιτία εμφάνισης φαινομένων δυσλειτουργίας. Οι όποιες προσπάθειες αντιμετώπισης της υπoστελέχωσης σκοντάφτουν από τη μια στις χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων και από την άλλη στις μη μεταθέσεις ή μη μετακινήσεις υπαλλήλων, είτε εξαιτίας αρνητικής στάσης των υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών απέναντι στην ΥΔΟΜ, εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας της, του όγκου δουλειάς και της ευθύνης  που απαιτεί, είτε λόγω αδυναμίας ανάληψης ευθύνης από την πολιτική ηγεσία για αναδιάρθρωση του προσωπικού της στα διάφορα τμήματα που διαθέτει, ανάλογα με τις ουσιαστικές ανάγκες των τμημάτων αυτών. 
Η έλλειψη σαφούς εσωτερικού οργανογράμματος, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη υπηρεσία, χωρίς καθηκοντολόγιο ανά τμήμα και υπάλληλο, ευνοεί τα άτομα που δεν παράγουν έργο και προσθέτει υπερβολικό φόρτο σε κάποια άλλα.
Παράλληλα, δεν πραγματοποιείται επαρκής έλεγχος στους υπαλλήλους για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, γίνονται απλά μεταχρεώσεις υποθέσεων από τους ασυνεπείς προς τους συνεπείς υπαλλήλους και δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους δεν ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους.
Η πολυνομοθεσία και η καθυστέρηση απαντήσεων από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών, συμβάλλει στην περαιτέρω ταλαιπωρία μηχανικών και πολιτών.

Προτάσεις

Η όποια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων είναι αναγκαίο να στηρίζεται στην συνεργασία τεσσάρων βασικών πυλώνων που εμπλέκονται με την υπηρεσία.  Η πολιτική ηγεσία, η διοικητική ιεραρχία, το στελεχιακό δυναμικό της υπηρεσίας και οι συναλλασσόμενοι-ωφελούμενοι, μηχανικοί ή πολίτες, πρέπει να συναποφασίσουν και να συναποδεχτούν τις λύσεις των προβλημάτων.

  • Η πολιτική ηγεσία έχει καθήκον να υλοποιήσει άμεσα το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την επαρκή στελέχωση ή αναδιάρθρωση των τμημάτων της.
  • Ο διευθυντής της ΥΔΟΜ έχει ρόλο να προΐσταται, να οργανώνει, να συντονίζει και να ελέγχει τη λειτουργία όλων των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στη Διεύθυνσή του. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους, απαιτείται να γίνει σαφής διάκριση των τμημάτων και των αρμοδιοτήτων τους, μονοσήμαντα ορισμένα και χωρίς επικαλύψεις, με σωστή οργάνωση του στελεχιακού δυναμικού για ισοβαρή-ισομερή κατανομή του φόρτου της υπηρεσίας με βάση την ειδικότητα του κάθε υπαλλήλου και τη θέση που υπηρετεί. Η εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού σε νέες τεχνολογίες και η συνεχής κατάρτιση σε ποικιλία τομέων της πολεοδομικής νομοθεσίας και του τρόπου ελέγχου τους, κρίνονται αναγκαία.
  • Οι υπάλληλοι της ΥΔΟΜ κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης, που απαιτούν συνεχές διάβασμα της πολύπλοκης και συνεχώς τροποποιούμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και καθημερινή όσμωση με μηχανικούς και πολίτες. Οι απαντήσεις που δίνονται επομένως πρέπει να διακρίνονται από σαφήνεια και να μην προτιμάται η εύκολη λύση με παραπομπή στην προϊσταμένη αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΕΧΩ). Αυτό βέβαια συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης από τη Διοίκηση και την οργάνωση των απαιτούμενων στοιχείων για κάθε κατηγορία ελέγχων. Παράλληλα, η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους ιδιώτες μηχανικούς, με σεβασμό σε κάθε διαφορετική γνώμη και σε κάθε άποψη που πρεσβεύεται, από κάθε πλευρά,  θα θέσει τα θεμέλια εύρυθμης συνεργασίας. 
  • Οι χρήστες των υπηρεσιών της ΥΔΟΜ, είτε πρόκειται για μηχανικούς είτε για πολίτες, οφείλουν να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους μελετών με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, να διατυπώνουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους αιτιολογώντας τις απόψεις τους και φυσικά να σέβονται  το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας και τους υπαλλήλους της.

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος είναι η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής να αποδεχτεί και να εφαρμόσει τις προτεινόμενες ενέργειες, μιας και είναι ο κύριος και πιο σημαίνων παράγοντας στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος της ΥΔΟΜ και κατ ’επέκταση στην ανάπτυξη του νομού.

Ως ΤΕΕ/ΤΔΚ δηλώνουμε την διάθεση μας, για μια ακόμα φορά, να συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις καταθέτοντας γόνιμες προτάσεις όποτε μας ζητηθεί.