Δείτε όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τα σχολεία

Οριστικοποιήθηκαν οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σχολικού έτους 2016-17:

1. Κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα

Ένταξης Δημοτικών Σχολείων και 2. α) Κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, β) Κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και γ) Κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16- Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία – Νηπιαγωγεία Γενικής Εκπαίδευσης, όπως

Ακολουθεί αναλυτική λίστα με τα ονόματα και τα σχολεία των εκπαιδευτικών

Α1. Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, σε Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) Δημοτικού Σχολείου

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1    Μακροπούλου Βασιλική    Τ.Ε. του 12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 1ου

Α2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Δημ. Σχολείου

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1    Γρηγοριάδου Ευσεβία    Τ.Ε. του 6/θ Ολ. Δ.Σ. Μουρνιών 2ου
2    Σαντιμπαντάκη Μαρία    Τ.Ε. του 12/θ Ολ. Δ.Σ. Χρυσοπηγής (2ο Τμήμα)

Β. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β.1. Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Εκπαίδευσης:

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1.        Βλέτσης Γεώργιος    10/θ Ολ. Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας
2.        Ζουμπούλη Μαρία    6/θ Ολ. Δ.Σ. Κουρνά
3.        Κοτσώνα Σπυριδούλα    7/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 7ο
4.        Κουκώλης Ευστάθιος    12/θ Ολ. Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας 1ο
5.        Πατεράκη Χρυσή    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 6ο
6.        Τζίμα Ξανθή    7/θ Ολ. Δ.Σ. Βάμου
7.        Φιολιτάκη Ευαγγελία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας 1ο
8.        Χαρτζουλάκη Ελένη    10/θ Ολ. Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας

Β.2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Εκπαίδευσης

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Γκόγκα Γλυκερία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Κουνουπιδιανών 1ο
2.        Κικίλια Ροδάμη    6/θ Ολ. Δ.Σ. Χρυσοπηγής 2ο
3.        Κουτσώνα Μαρία-Ευαγγελή    12/θ Ολ. Δ.Σ. Παζινού
4.        Μιχελάκης Στυλιανός-Κων    6/θ Ολ. Δ.Σ. Φρέ Αποκορώνου
5.        Παναγιωτάκης Μύρωνας    6/θ Ολ. Δ.Σ. Γερανίου
6.        Ραφαήλ Αθανασία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Παζινού
7.        Σαράντης Μιχαήλ    6/θ Ολ. Δ.Σ.  Χρυσοπηγής 2ο
8.        Στρατή Μαρίνα    6/θ Ολ. Δ.Σ. Κουνουπιδιανών 3ο
9.        Τέφου Πηνελόπη    11/θ Ολ. Δ.Σ. Αγροκηπίου
10.        Χαραλαμπίδου Βασιλική    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 2ο

Γ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Γ.1. Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1.        Γούπου Ευαγγελία    2/θ Ολ. Ν/Γ Βουκολιών
2.        Κασιμάτη Αικατερίνη    2/θ Ολ. Ν/Γ Γεωργιούπολης
3.        Κωτσοπούλου Μαρία    2/θ Ολ. Ν/Γ Καμισιανών
4.        Παϊζάνη Βάϊα    2/θ Ολ. Ν/Γ Καλουδιανών

Δ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δ.1. Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Ιωαννίδου Φωτεινή    6/θ Ολ. Δ.Σ. Δραπανιά
2.        Καλαντζή Μαρία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Κολυμβαρίου
3.        Λυμπεράκη Μαρία    7/θ Ολ. Δ.Σ. Βάμου
4.        Σαρτζετάκη Ιωάννα    8/θ Ολ. Δ.Σ. Παλαιόχωρας
5.        Σιώζη Νικολέττα    12/θ Ολ. Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας 1ο

Ε. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ε.1. Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Σκουλά Αλεξάνδρα    12/θ Ολ. Δ.Σ. Κουνουπιδιανών 1ο

Ε.2. Μετάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Ναθαναήλ Ευδοκία    12/θ  Ολ. Δ.Σ. Μουρνιών 1ο

Στ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Στ. 1.  Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16-Μουσικής 

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Ζορμπά Μαριάννα    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 10ο
2.        Παπαδάκη Γεωργία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 3ο

Στ. 2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16-Μουσικής 

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1.        Λυρώνη Ειρήνη    12/θ Ολ. Δ.Σ. Κολυμβαρίου
2.        Περάκης Νικόλαος    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 5ο
3.        Σκούτα Γεωργία    12/θ Ολ. Δ.Σ. Χανίων 8ο

2) Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων μέσω της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο των οριστικών μεταθέσεων – τοποθετήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97