Ανακοίνωση της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 03-06-2017

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 07:00. Αρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας & Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ μετ’ Ἀρτοκλασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 04-06-2017

«Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως θεολογοῦμεν, Θεὸν Πατέρα τὸν ἄναρχον, τῆς αὐτῆς ἐξουσίας Λόγον καὶ Πνεῦμα, Εὐλογητὸς εἶ κράζοντες, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.»

ΠΡΩΙ: 06:30. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Κυδωνίας & Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἐπισυναπτομένου δέ καὶ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας.
Θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῆς Μονῆς.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 07:00 Παράκλησις εἰς τὴν Πανοικτίρμονα καὶ Πολυεύσπλαγχνον «ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ», μετ’ Ἀρτοκλασίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 05-06-2017
«Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα….Τριάδα σέβειν ἁγίαν.»

ΠΡΩΙ: 07:00. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία, μετ’ Ἀρτοκλασίας.