Το Επιμελητήριο Ηρακλείου & η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Εξ- Ασφάλιση επιχειρήσεων, εργοδοτών, μελών ΔΣ : Τάσεις-Κίνδυνοι-Λύσεις από την Ασφαλιστική αγορά»

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30μμ. αίθουσα «Καστελλάκη» Κορωναίου 9, Ηράκλειο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ κυρίως  σε: παραγωγούς και εξαγωγείς προϊόντων, ξενοδόχους, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων, εργοδότες, μέλη διοικητικών συμβουλίων, στελέχη επιχειρήσεων, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30-18:45  Χαιρετισμός

                     Μανώλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

18:45-19:00 «Επιχειρηματικότητα με ευθύνη» Giuseppe Zorgno, Πρόεδρος Επιτρoπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών ΕΑΕΕ

19:00-20:00 «H ευθύνη από τα προϊόντα» Ελίνα Παπασπυροπούλου, μέλος Επιτρ. Αστικής Ευθύνης ΕΑΕΕ

                    «Εργατικά ατυχήματα & ασφάλιση ευθύνης εργοδότη»  Δημήτρης Μάνος, μέλος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης ΕΑΕΕ

                    «Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών: Η προσωπική σας ασπίδα προστασίας» Κώστας Βούλγαρης, μέλος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης ΕΑΕΕ

20:00-20:30 Ερωτήσεις