Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των κτιρίων της πρώην μεραρχίας και της παλιάς πρυτανείας στην παλιά πόλη των Χανίων.

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της “Εταιρείας Αξιοποίησης   και Διαχείρισης  της  Περιουσίας  και  του  Τεχνολογικού  Πάρκου  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης” γνωστοποίησε την κατακύρωση του διαγωνισμού «για την μακροχρόνια μίσθωση και αξιοποίηση των ακινήτων της Πρώην Μεραρχίας Κρητών και των Πρώην Φυλακών Στρατώνων στην Εταιρεία με την επωνυμία BELVEDERE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Χανιά,  η οποία προσέφερε το υψηλότερο, σε καθαρή παρούσα αξία, τίμημα όπως αυτό αναγράφεται στο 4ο /22-03-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο είναι προσαυξημένο κατά ποσοστό 12% σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.»

Υπενθυμίζεται πως το μεν κτίριο της "πρώην Μεραρχίας" τελεί υπο κατάληψη απο το 2004 απο την συλλογικότητα Rosa Nera, ενώ το κτίριο τπων "πρώην φυλακών" στο οποίο στεγαζόταν η πρυτανεία, έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία χρόνια, όταν η διοίκηση του Ιδρύματος μεταφέρθηκε στην Πολυτεχνειούπολη.

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού