Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) σήμερα, Τετάρτη   07  Ιουνίου 2017 και ώρα  15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Αναλυτικότερα:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των τριών θεάτρων Κάτω Ασιτών, Συλλάμου και Αγίου Σύλλα με τα δίκτυα των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΥΑΗ.(απόφαση 440/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υλοποίηση του  Τοπικού  Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Δια Βίου μάθηση του Δήμου Ηρακλείου 2017-2020 «Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει» (απόφαση 456/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης. (απόφαση 457/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. (απόφαση 458/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. (απόφαση 459/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (απόφαση 460/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποπληρωμή του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στα όρια του  παλαιού Δήμου Ηρακλείου». (απόφαση 461/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση  κωδικού για  δράση του Τμήματος Οδοποιίας. (απόφαση 462/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου: «Υπογείωση Δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού». (απόφαση 463/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την ενίσχυση του Κ.Α.00-6733.001 με τίτλο: «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους .δημότες .Δ.Ε. Δήμου Ηρακλείου». (απόφαση 487/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Ολική και Μερική  Ανατροπή Αναλήψεων Υπερχρέωσης. 

Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

13.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

14. Έγκριση υποβολής  αίτησης χρηματοδότησης για την συνέχεια υλοποίησης του Σχεδίου «ΑΝ ΟΙΚΩ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31/12/2017

15.Τροποποίηση Γ.Π.Σ. νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου. (απόφαση 34/2017  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της δράσης  «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στο Δήμο Ηρακλείου».

17.Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ».

18.Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα».

19. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».

20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

21.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης  του έργου  «Ανάπλαση –πεζοδρόμηση οδού Κατεχάκη και τμήματος οδού Καρτερού Δήμου Ηρακλείου».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού –Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου –Φάση Α».

23.Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου».

24.Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου».

25. Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου».

26.Έγκριση 3ης παράτασης για την ολοκλήρωση  του «Δίκτυα Διανομής Δ3 Αρδευτικού    Έργου  Δημοτική Ενότητα Τεμένους».

27.Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  του έργου «Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην Δημοτικού Σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ.  Διαμ.  Παλιανής».

28. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών».

29.Εξέταση ένστασης της Κ/ξιας με την επωνυμία «ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» κατά του με αρ. πρωτ. 29.828/16-03-2017 εγγράφου της Δ/σας Υπηρεσίας.

30.Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΙ Α.Ε.» κατά της με αρ. 6 (αρ. πρωτ. 28.328/13-03-2017) ειδικής διαταγής του Προϊσταμένου της Δ/σας Υπηρεσίας για το έργο «Ανάπλαση - ανακατασκευή  της οδού και Πλατείας Παρασκευοπούλου».

31. Έγκριση του  υπ. αριθμ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.

32. Μετονομασία Οδού.

33.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

34.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

35.Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη Γεωργίου στην Αθήνα.

36.Ανάκληση της αριθμ. 53/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη.

37.Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου.

38.Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών για την «Βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου».

39.Ορισμός συμβολαιογράφου για την μετάβαση ακινήτου στο Δήμο Ηρακλείου σε εκτέλεση της με αρ. 12/2017 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

40.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ΙΣΤ Βρεφονηπιακού Σταθμού που βρίσκεται στην οδό Λουδοβίκου Παστέρ στην περιοχή Αγίας Αικατερίνης, στο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 

41.Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

42.Τροποποίηση της αρ. 73/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επανατοποθέτηση περιπτέρου της δικαιούχου Μαρκοπούλου Μαρίας.

43. Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών των κ. Δασκαλάκη Γεωργίου,  Σκιβαλάκη Φωτεινή, Περάκη Μαρία και Τριανταφύλλου Ευαγγελία.

44.Χορήγηση αδείας λειτουργίας υπεραγοράς λιανικού εμπορίου ρολογιών κοσμημάτων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης, της εταιρείας «» ΣΤΟ 4ο χλμ. . Ηρακλείου Μοιρών εκτός οικισμού Βουτών και εκτός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

45.Μεταβολή στην υπ’ αρ. -221- επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.