Η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  τους  μήνες  Απρίλιο και Μάιο του 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  (Ημερομηνία έναρξης 20-4-2017  μόνο  από Αγ. Ρουμέλη και 30-4-2017 από  όλο τον ΕΔΛΟ και αντίστοιχη περσυνή από 15-4-2016 σε όλο τον ΕΔΛΟ).

  • Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο       271
  • Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη   553

Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών                824
H συνολική κίνηση εμφανίζει μείωση έναντι του Απριλίου του 2016.

ΜΑΙΟΣ 

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο     14.067
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη   2.046
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών               16.113
H συνολική κίνηση εμφανίζει μείωση έναντι του Μαΐου του 2016 κατά 16,66%

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το μήνα Απρίλιο και Μάιο είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του Δρυμού, σημαντικού αριθμού ημερών.