Αποζημιώσεις ύψους 17.797.015,02 ευρώ πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 12.260 δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια, κυρίως μέσα στο 2016 αλλά και το 2017. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Λάρισας όπου καταβάλλονται συνολικά 3.458.076,26 ευρώ ενώ ακολουθεί ο Νομός Πέλλας με 3.153.668,69 ευρώ.

Στην Κρήτη τα ποσά είναι πολύ χαμηλά και συγκεκριμένα:

Νομός Ηρακλείου: 22.102,19
Νομός Λασιθίου: 35.162,56
Νομός Ρεθύμνης: 10.094,74
Νομός Χανίων: 7.593,89

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017.

Ολόκληρος ο πίνακας με τα ποσά σε όλους τους Νομούς