Όλα τα ονόματα όπως συγκροτήθηκε το Δ.Σ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση  του  15ου  Περιφερειακού Τμήματος  Δυτικής Κρήτης  του Ο.Ε.Ε., που  προέκυψε  από  τις επαναληπτικές  εκλογές  της 14ης  Μαϊου 2017.

Με την υπ' αριθμ. 1η/ 08/06/2017 Πράξη της Τοπικής διοίκησης, η σύνθεση της νέας Τοπικής  Διοίκησης έχει ως εξής :

Πρόεδρος:Πετσετάκης Παντελής        

Αντιπρόεδρος: Λενταράκης  Βασίλειος            

Γ. Γραμματέας:Σημανδηράκης Παναγιώτης

Οικ. Επόπτης: Χαριτάκης Ιωάννης  

Μέλη : Βλαμάκη Ελένη
           Ουρανός Εμμανουήλ
           Τσιριντουλάκης Ανδρέας