Καλούνται να προσέλθουν στην κεντρική υπηρεσία της Ένωσης Ηρακλείου στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 αλλά και στα σταθερά υποκαταστήματά της στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλλι και στον Πύργο για την έγκαιρη και έγκυρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. 

Κατόπιν διασταυρωτικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί του παρακάτω πίνακα δεν έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2017 στο Νομό Ηρακλείου.

Καλούνται να προσέλθουν στην κεντρική υπηρεσία της Ένωσης Ηρακλείου στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 αλλά και στα σταθερά υποκαταστήματά της στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλλι και στον Πύργο για την έγκαιρη και έγκυρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. 

Για τις αιτήσεις που δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή στα προσωπικά και στα χαρτογραφικά στοιχεία αρκεί μόνο ο εξαψήφιος κωδικός για Πύλη που παράγεται με χρήση των κωδικών TAXISNET.

Δείτε τη λίστα εδώ