Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μέχρι 14/07/2016.

Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, οι εξετάσεις της B΄ περιόδου 2017 για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη, θα διενεργηθούν στις 19 Ιουλίου 2017 σε αίθουσα της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μέχρι 14/07/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813-410550 ( κ. Δρακάκη Σοφία ).