Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου

Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 12-6-2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για τη λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια της θερινής αρδευτικής περιόδου στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη.

Θέμα 2ο: Εισήγηση της ΕΠΖ   που αφορά  έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης διαδρομές προσπέλασης Λεωφορείων στο νέο σταθμό του ΚΤΕΛ (πρόταση 6/2017 της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).

Θέμα 3ο:Εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά στην αποβίβαση-επιβίβαση των τουριστικών λεωφορείων(πρόταση 5/2017  της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).

Θέμα 4ο:Εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά στην παραχώρηση στάθμευσης ΑΜΕΑ(πρόταση 4/2017  της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)

Θέμα 5ο:Εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά στην μεταφορά θέσης στάθμευσης(πρόταση 7/2017  της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)

Θέμα 6ο:Εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά στον χαρακτηρισμό του κάθετου δρόμου επί της οδού Κόρακα(πρόταση 10/2017  της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)

Θέμα 7ο: Ανάκληση  της άδειας λειτουργίας καταστήματος «κυλικείο» εντός του ΤΕΕ-ΙΕΚ -3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ιδιοκτησίας Κασωτάκη Στέφανου