Πρώτη αναδείχθηκε  στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων,από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης , η πρόταση που υπέβαλλε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης,  για χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση των υφάλων λιμενικών έργων του ενετικού λιμένα Ρεθύμνου». 

Το συγκεκριμένο έργο θα ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», Θεματικός Στόχος 5 με τίτλο «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων».

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου είναι  334.120,32 € και  προτείνεται προς ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020. 
Σε λίγες ημέρες αναμένεται η οριστική έγκριση της ένταξης του, οπότε θα ξεκινήσουν άμεσα  οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες  για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης  των  ύφαλων  φθορών  που έχει υποστεί το Ενετικό Λιμάνι Ρεθύμνου. 

Για το Δήμο Ρεθύμνης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η θετική αυτή εξέλιξη ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα που βαίνει προς ικανοποίηση, δοθέντος ότι η προστασία του Ενετικού Λιμανιού,  το οποίο ως γνωστόν έχει ανακηρυχθεί από το 1965 σε Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα  του Δήμου και των συναρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Ελπίζεται ότι με την αποκατάσταση των ύφαλων κρηπιδωμάτων και την παράλληλη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού βάσει των υποδείξεων του Κ.Α.Σ. , το Ενετικό Λιμάνι θα αποκτήσει τη φυσιογνωμία και τη λειτουργικότητα που πρέπει να έχει, ως ένα εκ των πιο σημαντικών μνημείων του Ρεθύμνου. Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook