Μάθετε τα πάντα για τη δίγλωσση εκπαίδευση και πόσο μπορεί να ωφελήσει το παιδί σας, μελλοντικά. Τώρα, τμήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και στα Χανιά, στα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα!

Πρέπει το παιδί μου να ξεκινήσει την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία; Πώς μπορεί να γίνει σωστά και ποια η διαφορά με άλλους τρόπους εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας; Αξίζει να δοκιμάσουμε; Θα επηρεάσει το γνωστικό του υπόβαθρο όσον αφορά την πρώτη γλώσσα, τα ελληνικά; Υπάρχει ενδεχόμενο σύγχυσης στον προφορικό λόγο και τη γενική του μάθηση;

Αυτά και ακόμα περισσότερα  ερώτημα απασχολούν εύλογα κάθε σύγχρονο γονέα.

Διεθνείς μελέτες αλλά και η πράξη,  μας λέει η επιστημονική, έμπειρη σύμβουλος και συνεργάτρια, Ευγενία Παπαδάκη, έχουν δείξει ότι τα παιδιά που λαμβάνουν δίγλωσση εκπαίδευση, παρουσιάζουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις και προσαρμοστικότητα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον με τις αυξημένες απαιτήσεις.

Περισσότερο δημιουργική και ευέλικτη σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες, ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες, ευκολότερη εκμάθηση μίας τρίτης ή τέταρτης γλώσσας, δυνατότητες αυξημένης ακαδημαϊκής επιτυχίας, είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης.

Πώς ορίζεται όμως η δίγλωσση εκπαίδευση; 

Ο όρος δίγλωσση εκπαίδευση γενικά περιγράφεται ως το σχολικό εκείνο πρόγραμμα το οποίο διδάσκεται διά μέσου δύο γλωσσών. Το καθημερινό και το ακαδημαϊκό (των μαθημάτων) λεξιλόγιο, διδάσκονται και στις δύο γλώσσες χωρίς μετάφραση και επανάληψη του μαθήματος.

Η επιτυχία όμως ενός δίγλωσσου προγράμματος δεν είναι απλή υπόθεση και πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτήρια που διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις του προγράμματος.

Η διδασκαλία στις δύο γλώσσες θα πρέπει να βασίζεται στο ίδιο κεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ θα πρέπει να παρέχεται στους δασκάλους και των δύο γλωσσών, αρκετός χρόνος για συνεργασία ως προς τον προγραμματισμό και προετοιμασία των μαθημάτων τους, έχοντας κοινούς στόχους και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, απαιτείται συνεχή και αδιάκοπη φοίτηση των μαθητών στο δίγλωσσο πρόγραμμα, το λιγότερο 4 έως 7 χρόνια.

Ολοκληρωμένα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης από τα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα

Τα εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα, μετά από αρκετούς μήνες σχεδιασμού, προετοιμασίας και εποικοδομητικού επαγγελματικού διαλόγου με έμπειρους επιστημονικούς φορείς (ψυχολόγο, λογοθεραπεύτρια, γλωσσολόγο-εκπαιδευτικό), με αντίστοιχα σχολεία της Αθήνας και με γονείς, ξεκίνησαν τη λειτουργία δίγλωσσων προγραμμάτων εκπαίδευσης (ελληνικά και αγγλικά), για παιδιά από 2,5 ετών έως και 12 ετών.

Την εκπαίδευση των παιδιών έχουν αναλάβει, δάσκαλοι με κατάρτιση πάνω στην δίγλωσση εκπαίδευση, εκπαιδευτικός σύμβουλος με ειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη δίγλωσση εκπαίδευση, η οποία συνεργάζεται και στην ανάλογη εκπαίδευση των δασκάλων.

Το δίγλωσσο τμήμα, απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό που μιλάει αποκλειστικά στα ελληνικά κι ένα εκπαιδευτικό που μιλάει αποκλειστικά στα αγγλικά. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα, τους διακριτούς ρόλους και τις ξεχωριστές γλώσσες και έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν καλύτερα τις γνώσεις.

Μέσα από θεματικές ενότητες οι οποίες σέβονται τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, τίθενται στόχοι μάθησης και τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι και τις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθαίνουν ευκολότερα τη δεύτερη γλώσσα.

Επίσης, ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός, καθώς οι γονείς θεωρούνται μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Το σχολείο θα παρέχει την ανάλογη υποστήριξη και επιμόρφωση/ενημέρωση γονέων και σ’ αυτόν τον τομέα με σκοπό να πετύχει μια επικοδομητική συνεργασία.

Οι γονείς των μαθητών που έχουν ενταχθεί στο δίγλωσσο πρόγραμμα, λαμβάνουν σε τακτά χρονιά διαστήματα, ενημερωτικά σημειώματα για το περιεχόμενο του προγράμματος, τον τρόπο που εξελίσσεται,όπως επίσης και αναφορές σε επιστημονικά κείμενα και σχετικές μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα.

Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα
Παπαναστασίου 220 Χανιά
Πληρ.: Καθημερινά από τις 8:00 – 14:00
Τηλ: 28210 52626
e-mail: [email protected]