Ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού Τομέα, στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, με την εναρκτήρια συνάντηση των μελών της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας που περιλαμβάνει υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους του επιχειρηματικού χώρου και των Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Ιδρυμάτων. 

Επίσης, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Μανόλης Χνάρης και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της  Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ραπτάκης.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ηράκλειο, συζητήθηκαν οι διεργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του Α’ κύκλου εξειδίκευσης των δράσεων.

Στόχος είναι η καταγραφή των  καινοτόμων προτάσεων και ιδεών ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων της Κρήτης. Αυτές οι ιδέες – προτάσεις δύναται να υποστηριχθούν  από διάφοραχρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Εν δυνάμει ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι όλες οι ΜΜΕ,  είτε ως μεμονωμένες είτε σε ομάδες,  είτε με την μορφή συμπράξεων με Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η διαβούλευση του Α΄ κύκλου, εστιάζει καταρχήν  στα προϊόντα : ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κηπευτικά, αμπελο-οινικά στους παρακάτω  4 τομείς εξειδίκευσης:

•    Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία 
•    Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
•    Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα
•    Κυκλική Οικονομία 

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Η φόρμα θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3agr/

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr/
E-mail επικοινωνίας: [email protected]