Φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν από συνεργεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην πλατεία του Μαρμαρά Βαρυπέτρου της Δ.Ε. Θερίσου. 

Ο  δημοτικός φωτισμός αποτελείται από τέσσερις νέους στύλους με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Από τη δημοτική αρχή επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις, που αφορούν την επιδιόρθωση και την επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε όλες τις ενότητες του Δήμου, σε όποια σημεία κριθεί απαραίτητο