Την Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα 15:30 μμ

Τα θέματα της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Χανίων είναι τα εξής:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2015

2. Προέλεγχος – Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων 2015 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης