Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα μαθήματα δωρεάν εκμάθησης, ασφαλούς κολύμβησης "Εις μνήμην Θεοδώρου Εμμ. Σταθάκη" τα οποία θα ξεκινήσουν στις 26 Ιουνίου 2017 και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου έως τις 20 Ιουνίου.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο που θα αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές.

2) Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται κατά την εγγραφή)

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το Γονέα (παρέχεται κατά την εγγραφή).

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης