Με το άρθρο 22 του Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/07.06.2017) παραχωρείται στο Δήμο Χερσονήσου άνευ ανταλλάγματος η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 323 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Η εν λόγω παραχώρηση αφορά το ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν το καταργηθέν Ειρηνοδικείο Χερσονήσου, για το οποίο η Δημοτική Αρχή διά του Δημάρχου της κ. Μαστοράκη, μετά από συντονισμένες ενέργειες και κατόπιν αιτήματός της προς το αρμόδιο Υπουργείο  – και δυνάμει της αριθ. 144/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, με την οποία ζητούνταν η δωρεάν παραχώρηση  της χρήσεως του κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου  και την άσκηση των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του–πέτυχε την παραχώρηση της κυριότητας του δημοσίου αυτού ακινήτου και δη άνευ ανταλλάγματος.

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και ευχαριστεί θερμά τα αρμόδια Υπουργείακαι όλους όσους συντέλεσαν στην αίσια έκβαση του αιτήματός της.