Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν άμεση πληροφόρηση πάνω στις Γεωργικές Προειδοποιήσεις μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων, στα πλαίσια των ενημερώσεων για θέματα Φυτοπροστασίας, πληροφορεί τους καλλιεργητές Ελιάς ότι έχει εκδοθεί πρόσφατο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που αφορά τον Νομό Χανίων, σχετικά με την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση των σημαντικών εχθρών και ασθενειών της ελιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν άμεση πληροφόρηση πάνω στις Γεωργικές Προειδοποιήσεις μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα στην Ηλεκτρονική Δνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio