Υποτονική προσέλευση για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων - Ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων αναφέρει τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Λίγοι είναι οι Χανιώτες που έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη και υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης παρόλο που η προθεσμία λήγει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου.

Ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων αναφέρει τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν φέτος οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις, την αύξηση των φόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες και τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων αναφέρει:

«Ενημερώνουμε τους φορολογουμένους των Χανίων ότι η προθεσμία λήξης των Φορολογικών Δηλώσεων του Φορολογικού Έτους 2016 λήγει την 30/06/2017. Σε όσους η πράξη διοικητικού προσδιορισμού (Εκκαθαριστικό) είναι χρεωστική, η πρώτη δόση του Φόρου θα καταβληθεί 31/07/2017 ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.  

Σαν Σύλλογος έχουμε διαπιστώσει, ότι η προσέλευση των Φορολογουμένων στα γραφεία μας είναι υποτονική. Τις ημέρες που απομένουν μέχρι 30/6/2017 θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα για την διεκπεραίωση και αποστολή των δηλώσεων. Καλούμε τους φορολογούμενους να απευθυνθούν άμεσα στον Φοροτεχνικό τους, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την σύνταξη της δήλωσης. Τυχόν καθυστέρηση τους μπορεί να οδηγήσει σε πρακτική αδυναμία υποβολής των δηλώσεων τους. 

Επί πλέον θέλουμε να ενημερώσουμε τους φορολογούμενους για τους αυξημένους φόρους των εισοδημάτων του 2016, σε σχέση με αυτούς του 2015,  για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων όπως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι  (μείωση σε ορισμένες περιπτώσεις του αφορολόγητου τους) και οι αγρότες (φορολόγηση μεγάλου μέρους της επιδότησης των αγροτών, αύξηση του συντελεστή φόρου από 13% σε  22%, αύξηση της προκαταβολής φόρου από 75% σε 100% κ.λ.π), λόγο της σχετικής  αλλαγής του φορολογικού νόμου.

Τέλος θα πρέπει να ενημερωθούν για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα όπου σύμφωνα με τις οδηγίες «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής», ασφάλισης του Ε.Ι.Χ. που βρέθηκε ανασφάλιστο «, μετά την παρέλευση διμήνου από την ειδοποίηση σας» (σ.σ. έχει αποσταλεί σε όλους με Mail), «τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).»