Δείτε τα ονόματα και την βαθμολογία

Ανακοινώθηκαν από το γυμνάσιο Κολυμβαρίου οι μαθητές που αρίστευσαν φέτος, στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Ειδικότερα οι αριστεύσαντες μαθητές είναι