Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά, σκοπός του οποίου είναι, μεταξύ των άλλων και η καλλιέργεια του αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο, θα βραβεύσει και φέτος τις ομάδες του Δήμου και τους αθλητές οι οποίοι διαμένουν ή κατάγονται από το Δήμο Πλατανιά, και έχουν διακριθεί, κατά την περασμένη αθλητική χρονιά (2016), επιβραβεύοντας έτσι ηθικά, τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους, στον αθλητισμό.
    
1. Ολυμπιακή νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
2. Παγκόσμια νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
3. Πανευρωπαϊκή νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
4. Μεσογειακή νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
5. Βαλκανική νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
6. Πανελλήνια νίκη ή επίδοση (1η έως 6η θέση)
7. Παγκρήτια νίκη ή επίδοση (1η έως 3η θέση)
8. Νομού νίκη ή επίδοση (1η θέση)
9. Συμμετοχή αθλητή σε εθνική ομάδα
10. Πρώτη νίκη σε σχολικούς αγώνες Νομού - Παγκρήτιους - Πανελλήνιους
11. Επίσης τα στοιχεία των προπονητών, που οι αθλητές τους  ή οι ομάδες  τους διακρίθηκαν  σύμφωνα  με τα  παραπάνω.
12. Παλαίμαχους αθλητές οποιουδήποτε αθλήματος με νίκη 1η έως 6η θέση, από Ολυμπιακή μέχρι και Πανελλήνια διοργάνωση.

Παρακαλούμε τα σωματεία και τους αθλητές που έχουν τις παραπάνω επιδόσεις να ενημερώσουν ώστε να συμπεριληφθούν στους βραβευόμενους.